Month: December 2010

Wood Energy ja Cleantech projekt energiaklassis

Avaliku sektori otsustajad, eraisikud (metsaomanikud, majapidamised, tudengid) ning teised huvigrupid vajavad rohelise ühiskonna kohta kõrget teadvustamise taste. Wood Energy and Cleantech projekt püüab varustada faktide ja plaanidega investeeringuid energeetikasektoris, keskendudes puidu tootmise ja energiatarbimise ahelas energiasäästlikusele.

Projekti partnerid on:

Eestist: Tartu regioon –  Eesti Maaülikool ja Erametsakeskus,

Lätist: Vidzeme regioon – Läti Riiklik Metsateenistus ja Vitzeme regiooni planeerimisosakond,

Rootsist: Östergotlandi maakond (juhtpartner) – Östergotlandi maakonna nõukogu ja Rootsi Metsaagentuur.

Projekti eeldatavad tulemused:

  • Kõrgem avalikkuse teadlikkus bioenergia küsimustes.
  • Piirkondlikud tegevuskavad puiduenergia kasutamise tõhustamiseks.
  • Cleantech tehnoloogia kasutusvõimalusi arvestavad uuringud, investeeringute arvutused ja planeerimisvahendid.
  • Teadmiste vahetamisest kõrgendatud oskused kaugkütte toimimises ning metsa kasutamises.

Kontakt:

Alo Allik

alo.allik@emu.ee