Month: June 2011

PEA projekti uue tuuled

21-22. juuni toimus Berliinis PEA projekti projektijuhtide kohtumine. Kahepäevasel koosolekul arutati eelarve täitmist ja vaadati üle PEA projekti käigus tekkinud takistused tööpakkettide kaupa. Uued tuuled liiguvad kahe Soome partneri projektijuhtide osas, kus Lahti Ülikooli esindaja Lassi Hurskainen ja Ylivieska esindaja Markus Latvala liiguvad teiste projektide peale ning nende asemel tulevad uued asjalikud esindajad. Uute isikute nimed peaks selguma septmebriks, kui toimub järjekordne suurem PEA projekti kohtumine Ylivieskas.

InterSolar messi külastus

8. juunist – 10.juunini toimub Münchenis InterSolar mess, mis on üks maailma suurimaid päikesetehnoloogiaid käsitlev mess Euroopas ja ka maailmas ning toimumine 20. korda näitab messi väärikust ning vajalikkust.
Päikesetehnoloogiate areng maailmas on viimasel viiel aastal olnud väga kiire kõikvõimalikes valdkondades, mis on vähegi seotud päikeseenergia kasutamisega. Nii oli ka sel InterSolar messil esindatud tehnoloogiad alates proffessionaalsete päikeseenergia kiirguse mõõdistamise seadmetega, lõpetades suurte päikeseparkide planeerimise ja jälgimise seadmete ja rakendustega.

Huvitavamatest arengutest võiks välja tuua:
• Photovoltaic Thermal (PVT) päikesepaneelid, mis suudavad päikeseenergiat kasutada kuni 80% ulatuse ja rohkemgi;
• Mitmed lihtsad ja odavad soojaveekollektorite tootmise seadmed, mida saab üles panna ka maja taga garaazis, kuid samas hoida üsna kõrget kvaliteeti;
• Suurte päikeseenergiaparkide jälgimislahendused, mis võimaldavad lokaliseerida palju erinevaid probleeme seoses üksikute PV paneelide ülekuumenemisega ning kvaliteediga;
• PV paneelid, mis koosnesid 2-3mm paksustest ja 50mm pikkustest fotoelementidest tagades päikesepaneelide parima tootlikkuse ka varju tingimustes. Ideaalselt sobivad linnakeskkonda, kus varjutus on väga oluline probleem;
• Painduvad monokristall PV paneelid!
• Building Integrated PV (BIPV) – See valdkond areneb väga kiiresti ning kümneid firmasi oli juba välja tulnud ka oma lahendustega selles osas.
• Loomulikult oli esindatud palju idamaade esindajaid erinevates valdkondades ning nagu kuluaarides räägiti on nende tehnoloogiline areng kohati Euroopa ja Ameerika arengust eest ning vaikselt mööda sõudmas.

Energiaklassis saab näha ka kaasa võetud materjale ning torusisolatsiooni mille soojusjuhtivus on nanotehnoloogiliselt viidud tasemeni 0,014W/m2K kohta ja on seeriatootmises. Samuti saab kuulda muid muljeid.

Taastuvenergia alane seminar „Mets ja puitkütused“

15.-16. juunil toimub Otepääl Pühajärve puhkekeskuse konverentsisaalis Tartu Regiooni Energiaagentuuri korraldamisel taastuvenergia alane seminar „Mets ja puitkütused“.  Seminar ja sellele järgnevad külastuskäigud puitkütuseid kasutavatesse ettevõtetesse annavad ülevaate puidu kui energiamajanduse olulise ressursi potentsiaalist ja edukatest kasutamisvõimalustest.

 

Seminar ja külastuskäigud toimuvad Euroopa Liidu INTERREG IVC programmi projekti „ Bioenergia ja territoriaalse planeerimise piirkondlike strateegiate täiendamine (BIOENAREA)“  raames.

Seminaril, mis toimub 15. juunil kell 9.00 Pühajärvel toimuvad ettekanded puidust energiatootmise tehnoloogiatest, energeetika juhtimise vajalikkusest kohalikul tasandil, eesti riigimetsa majandamisest ja kasutamisest energia tootmisel ning  puidutuha taaskäitlemisest tagasi metsa.
Seminarile järgnevad õppevisiidid nii 15. kui 16, juunil, kus on võimalik tutvuda heade näidetega puidu kasutamise erinevatest tehnoloogiatest  ja otstarvetest.

Võrumaa energeetiline sõltumatus

PEA projekti raames toimusu Võru Maavalitsuses pressikonverents 02.juuni.2011

Võru maavalitsus koostöös Eesti Maaülikooli Energiaklassi, LETEK-i, Mustvee Linna ja Rõuge Vallaga püüdlevad energeetilise sõltumatuse poole läbi kohaliku taastuvenergia ressursi kasutamise. Koostööd jälgib ja suunab PEA rahvusvaheline projekt, kus tegeletakse samuti avalike energeetiliste allikate alternatiividele arendamise ja teavitusega. Täna on Võru Maavalitsus kuulutanud välja avaliku hanke Võru maakonna ressursi uuringutele ja sellest tulenevalt teise hanke energiastrateegia koostamisele Võru valdadele. Võru maavalitsusel toimunud 2.juuni pressikonverentsil tutvustasid Võru Maavalitsus, Mustvee Linn ja Rõuge Maavalitsus plaane energeetilise sõltumatuse suuna ja kutsusid üles ka teisi valdasid ja linnasid samas suunas samme tegema. Sooja- ja elektrihind ei lange ja tänaste prognoosidele toetudes tõuseb see järgmise 10.-ne aasta pärast päris kiirelt. Kui hinnad tõusevad, siis on juba väga kulukas alustada uuringuid energeetilise olukorra parandamiseks. Kuna energeetilised otsused on tihti väga mahukad ja pikaajalise mõjuga, siis ei tohi teha otsuseid homse prognoosi ja sisetunde järgi. Seepärast tuleks alustada planeeringuid ja uuringuid täna, et tulevikus teha teadlikumaid, kohalikku kogukonda toetavaid ja keskkonda arvestavaid otsuseid teha.

Mustvee Linna esindaja Juri Frorip tutvustas linna plaane paigaldada Peipsi Järve soojuspump ja miks on vaja rekonstrueerida keskküttekatlamaja võrku.

Rõuge Valla esinajada Tiit Tootsi sõnul planeerib vald järgnevatel aastatel väga palju tähelepanu oma piirkonnas taastuvenergia kasutuse arendamisele läbi erinevate projektide ja seepärast on nad ka väga huvitatud Võru Maavalitsusele koostatud energiauuringust