Month: November 2010

Energiaklass kohtus KENA liikmetega

Energiaklass koos TREA(Tartu Regiooni Energiaagentuuriga) käis 23.11.2010 kohtumas KENAs(Kliima Energia Agentuuri) inimestega, et arutada koostöökohti tulevikus.

Kohtumine KENA kontoris 23. november 2010

  • Tutvustasime Energiaklassi kontseptsiooni ning arengusuundi.
  • Vestlesime integreeritud energiasüsteemide teemal ning saime targemaks, et Eestis osalt ka juba tehakse sellealast tööd. Vaja oleks nüüd osapooled kokku viia. kontaktid, kontaktid.
  • Kuna Aarnel on hea baas energiaarengukavade koostamisel, siis arutasime ka energeetikaarengukavade meetodite parandamise temaatikat ning vahetasime kogemusi – Leidsime, et arengukavad on muutunud suuresti tänu energiatõhususele ning uute ja efektiivsemate tehnoloogiate pealetulekule, just detsentraliseeritud tehnoloogiate mõttes. Teiseks on järjest olulisemaks ka muutunud sotsiaalne sfäär ning inimeste liikumine piirkonnas. Tekkisid küsimused näiteks kuidas arvestada töökoha tekitamise maksumust, kui keegi piirkonnast linna tööle läheb selle asemel, et kohalikus piirkonnas näiteks energiasektoris tööd leida. Kas tulevikus on kaugküttevõrgud üleüldse otstarbekad, kuna torustike kaod on juba märgatava osatähtsusega sooja tarbimisest, jne. KENA omalt poolt on huvitatud väljatöötatud uute metoodikate juurutamisest spetsialistide seas.
  • Samuti oli arutluse all muud teemad, seoses lasteharidusega juba eelkoolieas ning nendeni energiasäästu kui loomuliku osa elust viimine.

 

Energiaklassi meeskond Güssingis, Austria

12.-18.november toimus PEA projekti raames õppereis Güssingi linna (Austria), milles osales ka Energiaklassi meeskond. Güssing on üle maailma tuntud musternäidis kõikidele teistele taastuvenergiatehnoloogia arendajatele, kellel on plaan oma piirkonnas või  linnas minna üle taastuvenergia kasutamisele. Güssing nimelt kasutab efektiivselt ära oma piirkonna biomassi, päikest ja tuult, millest piisab piirkonna energiavajaduse katmiseks.

Tänane taastuvenergia osakaal kogu energiatarbimisest Güssingis on 60%, mis võiks olla isegi 100%, aga autokütuse tootmine biomassist on veel võrreldes fossiilsete kütustega liiga kallis.

Güssingi reis oli väga hea ülevaade PEA projekti partneritele, et mis ainult julgustab meie projekti eesmärke ellu viima. Reisides Güssingisse ja tagasi, toimus pidev arutelu PEA projekti teemal, mis seob rohkem partnereid omavahel ja enamus projekti enda küsimused ning probleemid said omavahel lahendatud. Samuti vaatasime üle tööpakettide arengud ja edasised tegevused.

Soovitused teistele huvilistele on külastada täna juba maailmas olemasolevaid ja hästi toimivaid taastuvenergiajaamasid ning see idee oma piirkonda üle viia.

Pildid: Bürolüüsijaam puiduhakkel, soojakollektorid sooja tootmiskes ja hakkepuidu põletusjaam, kus toodetakse elektrit ja sooja.

Pilt1. Hakkepuidul põhineb pürolüüsi jaam

Pilt 2. Soojakollektorid küla sooja tootmiseks

Pilt3. Hakkepuidu koostootmisjaam

Energiaklass osales TEUK-il stendiga

Energiaklass osales Energiatarga Energiasäästunädala raames 11.11.2010 „Taastuvenergia uuringud ja kasutamine“ XII (edaspidi TEUK) seminaril Energiaklassi plakatiga pilt1(Plakat1) ja projektiga, mis tehtud Rõuge vallale pilt2(Plakata2). TEUK-i konverentsist rohkem infot viimases kogumikus siin. Kindlasti teeme edaspidi tihedamat koostööd üle-eestilise Energiatarga Energiasäästunädala korraldamisega ja oleme enda projektidega väljas ka järgmisel TEUK-il.

Õppima taastuvenergeetikat Saksamaa ülikooli

Igal magistriastme üliõpilasel on võimalus järgmisel sügissemestril minna õppima Saksamaa Stralsundi ülikooli pooleaastasele taastuvenergeetika kursusele.

Rahaliselt õppimist toetab ERASMUSE programm, mis kataks kõik elamiskulud.

Edasise info saamiseks tule Energiaklassi ruumidesse Kreutzwaldi 64, ruum 212(esmaspäev, teisipäev) ning räägime lähemalt.

Võid ka kirjutada, kui kedagi parajasti kohal pole

energiaklass@emu.ee
Priit, 504 0381