kändude juurimine

Woodenergy projekt:Energiaklassi esindajad Rootsis, Norrköpingis

Woodenergy projekti raames toimus 10.-13. aprillil puiduenergia alane õppereis Rootsi, Östergotlandi maakonda. Rootsi on heaks näiteks puiduenergia kasutamisel. Pool õppereisist oli seminaride vormis, mis hõlmasid kogu puidu-energia ahelat. Keskenduti raiejääkide kasutamise temaatikale (oksad, ladvad), eraldi teema oli kändude juurimine.

Materjale:

International handbook From Extraction of forest fuels to Ash recicling

Recommendations for the extraction of forest fuel and compensating fertilising

Välivaatluste käigus külastati raielanke, puidujääkide hakkimist ning vaadeldi hakkel ja jäätmetel töötavaid koostootmisjaamu ning katlamaju.

Pilt 1. Kuhjatud raiejäägid ja jääkide hakkur

Rootsis on levinud raiejääkide aunade katmine jõupaberiga selleks, et tagada nendest toodetava puiduhakke õige niiskus.

Pilt 2. Jääkide katmise paber

Külastatud jaamadest kõige mastaapsem oli E.ON-i Händeloverket Norrköpingi linna lähedal, kus põletati peamiselt puiduhaket. Kuid ka prügipõl. Protsessi reguleerimiseks kasutati hakitud autorehve.

Väiksemamõõduline näide oli Finnspångi linna keskkütte katlamaja, mis koosnes kahest osast. Üks pool puiduhakke põletamiseks ning teine pool prügi põletamiseks.

Pilt 4. E.ON-i Händeloverket Norrköping

Pilt 5. Finnspångi keskkütte katlamaja.