Month: March 2012

Võrumaa energiastrateegia arengukoosolek kõigi kohalike tegijatega

9. märtsil toimus Võrumaa energiamajanduse strateegia 2012…2022 visiooniseminar, mille eesmärgiks oli saada Võrumaa elanikepoolseid sisendeid energeetikaga seonduvate strateegiliste sisendite paika seadmisel.

Seminaril osalesid nii Võru maavanem, strateegiat koostama hakkava ettevõtte esindajad Ülo Kask ja Mihkel Laan (OÜ Cumulus Consulting) kui ka energiastrateegia alusuuringu koostaja Martin Kikas.  Selgus, et 53% energiast tarbitakse Võrumaal soojusenergia näol. Mootorikütuste ja elektrienergia näitajad olid vastavalt 29% ja 18%, kusjuures kaugküte moodustas ainult 19,5% soojusenergiatarbest. Siiski on Võrumaa näol tegemist taastuvenergia lembelise maakonnaga, sest 80% soojusenergiast toodetakse seal taastuvenergiallikatest.


Seminari teises pooles said kõik osalejad kirja panna oma mõtteid ja ideid, millest Võrumaa peaks energiastrateegia loomisel lähtuma. Soovitati nii väiketaastuvenergiaseadmete propageerimist kui ka koostootmisjaamade ehitust. Kõik ideed kirjutati paberile üles ning nende baasil hakatakse nüüd Võruma energeetilise arengu visiooni paika seadma. Kes veel tahab oma ideid esitada, siis nüüd on viimane võimalus!

Jaanus Uiga

3.03.2012 Talveakadeemia soojaveekollektori ehitamise töötuba

TalveAkadeemia on:

  • teadusartiklite konkurss, mille läbi tudengid saavad oma teaduslikke mõtteid laiemas ringis edasi arendada ning nende kohta adekvaatset tagasisidet
  • konverents, kus saavad kokku tudengid keda huvitavad keskkonnaküsimused ning teistes Eesti ülikoolides tehtav teadustöö
  • sotsiaalse võrgustiku loomise koht: rõõm ühisest koosolemisest ärksate inimestega, mõttevahetused valdkonna spetsialistide ning ühiskonnategelastega, praktilised õppimisvõimalused läbi grupitööde
  • artiklitekogumik, mis on kättesaadav kõigi suuremate ülikoolide raamatukogudest.

Töötoas toimus esitlus päikeseenergia tehnoloogia alustalade teemal, mis käsitles nii soojaveekollektorite materjale, ehitust, soojaveesüsteemi ehitust, päikese liikumist ja lihtsa ja käepärase soojaveekollektor süsteemi arvutusi.

Teise teemana oli ülevad maailmas ja Euroopas turgudel toimuv. Kuidas on üles ehitatud toetusmehhanismid, millised on paigaldamise maksumused ning kuidas läheb tootjafirmadel erinevates maailma punktides.

Töötoa praktisemas osas valmistati üks soojaveekollektor täielikult ning teine sai valmis poolikult.

 

 

Küsimute ja kommentaaride korral olete oodatud.

Priit Pikk

+372 504 0381

priit.pikk@emu.ee