Energiaklass

PEA projekti pilootprojektide ülevaade

Eesti Maaülikooli Energiaklassi meeskond viibis 12-15.detsembril lähetuses PEA projekti partneritel külas Leedus Ignalinas ja Poolas Krakowi ülikoolis.

Reisi eesmärk oli külastada PEA projekti partnereid, et tutvuda projekti poolt paigaldatud taastuvenergia pilootprojektidega, mis projekti lõpuks on täielikult valmis.

Päiksekollektorite paigaldis Leedu Dukstase keskkatlamaja katusel on huvitav lahendus, kuna tavapraktika on paigaldada kollektorid hoonete katusele. Kuna vaakumtoru paneele on kuni 130 m2, siis on tegemist suhteliselt suure paigaldamisega ja sellest tulenevalt sobib see väga hästi just antud hoone katusele. Pilootprojekti eesmärk on suvise kollektori toodanguga ära katta soe tarbevesi suvisel perioodil. Tasuta päikeselt tulev energia katab ära 7 hoone tarbevee vajaduse. Soojavee tarbevee vajaduse suurenemise korral köetakse katlamajas hakkepuu kateldega sooja juurde, mis samuti alles paigaldatud.

Krakowi ülikool, kus õpib pea 40 000 tudengit on seotud teise väga innovatiivse PEA projekti taastuvenergia paigaldisega Krakowi lähedal olevas Niepolomice linnas, mille elanike arv on 22 168. Tegemist on väga kiiresti areneva piirkonnaga. Taastuvenergia paigaldis sisaldab endast PV ja PVT paneele, millest viimased toodavad nii sooja, kui ka elektrit, mis on planeeritud kohaliku huvikooli energiavajaduse katmiseks. Lisaks päikesepaneelidele on paigaldatud hoonesse vesiniku elektrolüsaator, mis toodab vesinikku ja samution olemas seadmed, mis vesinikust toodavad elektrit. Kuna 100% ei ole võimalik kogu hoone energiavajadust ära katta, siis ülejäänud soojaenergia vajadus kaetakse gaasiga ja elekter tuleb võrgust. Süsteem on suhteliselt keeruline ja just sai valmis, siis tänu sellele ei ole veel kogenenud piisavalt tarbimisandmeid. Hetkel andmeid kogutakse ja kui piisavalt infot on koos, siis saavad ülikooli spetsialistid teha süsteemi optimiseerida.

P1020117 P1020050 P1020121

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et PEA projekti pilootprojektid on end tõestanud ja kindlasti peaks partnereid taastuvenergiaseadmete mõõtetulemustest avalikkust ja partnereid teavitama. Kuna PEA partneritele on paigaldistele seadmed tuttavad, siis oskame ka omalt soovitada antud lahendusi teistele uurimiseks ja külastamiseks.

Tiit Pikk

Energiaklass, SA Erametsakeskus ja Keskühistu Eramets

Eesti Maaülikooli Energiaklassi esindajad kohtusid SA Erametsakeskuse ja Keskühistu Eramets esindajatega, et arutada võimalikke koostöövõimalusi.

Energiaklassist olid esindatud prof. Andres Annuk, Wood Energy and Cleantech projektijuht Alo Allik ja Energiaklassi spetsialistid Maris Pütsepp ja Jaanus Uiga. Erametsakeskusest olid külla tulnud Jaanus Aun, Indrek Jakobson ning Ülo Kask ja Keskühistust Eramets Indrek Palm ja Tarmo Lees.

Kohtumise põhieesmärgiks oli  infopoolpäeva kava ja sisu arutelu, mis peaks toimuma veebruaris-märtsis.  Otsustai, et käsitlemisele tuleb terve ahel, alates raiest lõpetades kvaliteedi ja tasuvusega. Lisainfo kindlasti ilmub ka meie blogis ning kodulehel.

Kohtumise lõpus arutati lisaks infopoolpäevale ka võimaliku koostööprojekti idee üle. Võimalikeks taotluskohtadeks võiksid olla IEE ning EstLatRus programmid.

Pressikonverents: Energiamajanduse strateegia koostamine ja taastuvenergia suunad

Olete oodatud 02. juunil 2011 Võru Maavalitsuses toimuvale energiaalasele pressikonverentsile, kus antakse ülevaade Läänemere piirkonna programmi 2007-2013 projekti “Publik Energy Alternatives” jooksul elluviidavatest innovaatilistest tegevustest.

Pressikonverentsil tutvustavad partnerid järgmisi projektitegevusi:

  1. Võru maakonna energiakasutuse ja -ressursside uuring ning energiamajanduse strateegia – Anti Allas, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
  2. Rõuge Energiapargi areng läbi projektitegevuste – Tiit Toots, Rõuge vallavanem
  3. Peipsi järve veeressursi võimalik rakendamine maakütteks – Juri Frorip, Eesti Maaülikooli doktorant
  4. Teadusasutuse tugi ja järelevalve PEA projekti tegevustele – Marek Muiste, Energiaklass, Eesti Maaülikooli

Konverents toimub neljapäeval, 2. juunil kell 10:00 Võru Maavalitsuse II korruse saalis.

Lisinformatsiooni saamiseks ning oma osavõtu kinnitamiseks palume Teil ühendust võtta e-posti aadressil mairi@mv.werro.ee või telefonil 786 8322.

PEA Proadcast: “Energia strateegiate vajadus ja ohud” intervjuu Urmo Lehtveerega

Energiaklass tegi intervjuu Urmo Lehtveerega, kes tegeleb Setumaa piirkonna arendamisega ja laiemalt energiakasutuse küsimustega. Samuti konsulteerib Urmo taastuvenergia seadmete kasutamist ja planeerimist.

Intervjuus arutatakse tänaseid erinevate piirkonadade energia planeerimise küsimusi ja võimalikke lahendusi.

Intervjuu Urmoga Lehtveerega saab kuulata siit