Month: October 2011

Seminar tehnikainstituudis – 3.nov.2011, Kr.56-136

Tehnikainstituudi seminar toimub

neljapäeval, 03.11.2011, kell 15.15 Kreutzwaldi 56 – 136, kuhu on oodatud kõik EMÜ tugistruktuuri töötajaid ,õppejõude ja tudengeid.

Seminari teema:

1. Dotsent Villu Mikita.
Otto- ja diiselmootori kütused, juhtimisseadmed ja diagnostika

2. Laborite külastus

Seminari juhataja
Jaak Jaaniste

Kogu maakonna enegreetiliseks arenguks on vaja panust igalt vallalt

Energiaklass korraldas 2 päevase koolituse koos Võru Maavalitsusega kohalikele valdadele. Koolituse eesmärk on teavitada kohalikke võime energiasäästiku ja -efektiivsete hoonete vajadusest, et miks neid renoveerida ja kuidas on võimalik raha  pikas perspektiivis kokku hoida. Teine väga oluline sõnum oli, et mida energia strateegiate koostamise juures tuleks kinldasti jälgida. Läbi energiamajanduse kavade tuleb jälgida väga palju ikka enda piirkonna majandus, keskkonnakaise ja kogukonna kasu. Kui me ostame gaasi Venemaalt, siis kogu küttele kuluv raha läheb ka piiri taha. Kasutades enda kohaliku keskkatlamaja kütet, mis võib olla küll kallim, aga küttele minev raha jääb regiooni.

Koolituskursus “Hoonete energiatõhusus ja energiastrateegiad”

Eesti Maaülikooli Energiaklass koostöös Võru Maavalitsusega
korraldavad 25.-26. oktoober Eesti Ettevõtlus Kõrgkooli Mainor Võru õppekeskuses (Kreutzwaldi 34) koolituskursuse “Hoonete energiatõhusus ja energiastrateegiad”

Koolituse kava
Teisipäev, 25. oktoober
11:30 – 11:45 Tervituskohv
11:45 – 12:00 Tervitused ja töökorraldus – Tiit Pikk
12:00 – 12:45 Ülevaade kohalikele omavalitsustele kohustuslikest
regulatsioonidest. Riiklikud eesmärgid 2020. aastaks ning
nende elluviimine – Marek Muiste
12:45 – 13:30 Energiatarbimine ja -sääst hoonetes – Kalle Virkus
13:30 – 14:15 Lõunapaus
14:15 – 15:15 Võru maakonnas tehtud energiaauditite analüüs – Priit Pikk
15:15 – 15:30 Kohvipaus
15:30 – 17:45 Võru maakonna valitud hoonete tasuvusanalüüsid – Martin Kikas
17:45 – 18:00 Kokkuvõtted

Kolmapäev, 26.oktoober
8:45 – 9:00 Hommikukohv
9:00 – 10:15 Valitud hoonete analüüsid ja edasised sammud – lahendused ja analüüs
– Priit Pikk
10:15 – 10:30 Sissejuhatus energiastrateegia koostamisse – Priit Pikk
10:30 – 10:45 Kohvipaus
10:45 – 11:45 Alusuuringute koostamisest Võru maakonnale – Martin Kikas
11:45 – 13:00 Grupitöö: SWOT analüüs ja arutelu – Anti Allas
13:15- 13:45 Lõunapaus
13:45 – 14:00 Koolituse lõpetamine – Tiit Pikk

Info ja registreerumine hiljemalt 17. oktoobril 2011 e-posti aadressil mairi@mv.werro.ee või telefonil 786 8322
Koolitusele on oodatud osalema igast omavalitsusest vähemalt ühte inimest.
Koolitusest osavõtt on tasuta.

KOHTUMISENI VÕRUS!

06.10.2011 toimus Tallinnas Schneider Electric seminar

Schneider Electric tegeleb klientidele innovaatiliste integreeritud süsteemide pakkumisega, et  muuta energiatarbimine turvalisemaks, tõhusamaks ja säästlikumaks.

Taimerid (timers) on kasulikud, et kontrollida keskkütet või ruumi temperatuuri kindla intervalli tagant. Välise anduri abil on võimalik kontrollida, kas keegi on kodus.

Päevavalgus lüliteid (twilight switches) saab tarbija vajadusel lülitada ON või OFF peale olenevalt sellest, kas ruumis on piisavalt valgust või ei. Samuti on võimalus sisestada kindlaid kellaaegu, kuna lüliti peab kindlasti olema OFF või ON. Näiteks, magamisaeg.

Astrofunction switch – arvutab päikesetõusu ja -loojangu ning lülitab valgustuse vastavalt valguse tingimustele.

Valgusregulaatorid (dimmers) – säästavad lampe. Kui lülitatakse pirn sisse, siis tekib lülitusvool, mis kahjustab pirni. Kasutades valgusregulaatoreid saab vältida voolutippe ja säästa lampe. Samuti on valguse intensiivsuse reguleerimine üks võimalus säästa energiat. Hõõglampide tööiga võib kasvada 2 korda kui pinge on langenud 10%. On vajalik kasutada õigeid valgusregulaatoreid õigetele lampidele. Valgusregulaatorid ise vajavad umbkaudu 5% energiast, mida nad varuvad.

Puiduenergia kasutamise infopäev

SA Erametsakeskus ja Eesti Maaülikooli Energiaklass korraldavad:
Puiduenergia kasutamise teine infopäev lõuna ja ida piirkondade omavalitsustele (esimene toimus 30.08.2011 Pärnus).

Toimumisaeg: 18. oktoober 2011, Tartus, Dorpati konverentsikeskuses

Moderaator: Jaanus Aun, SA Erametsakeskus juhatuse liige

Teemad:
9.00 – 9.20 Saabumine, registreerimine ja tervituskohv
9.20 – 9.30 Sissejuhatus (Jaanus Aun)

Poliitikablokk:
9.30 – 10.00 Puiduenergia osatähtsus riigi energiapoliitilistes arengutes – Einari Kisel (MKM). Puidu
kasutamine energeetikas. EL suunised ja soovitused puidu kasutamiseks energeetikas. EU 2020
agenda täitmine Eestis (seadusandlus, plaanid ja senised tulemused). Puidu roll taastuva
energiaallikana.
10.00 – 10.30 Puitu jätkub ja raiuda tohib! – Hardi Tullus (EMÜ). Ressursiülevaade suunitlusega (mis
puu mis piirkonnas maakonniti).
10.30 – 10.45 kohvipaus

Äri- ja tehnoloogiablokk:
10.45 – 11.30 Puiduenergia kasutamise tehnoloogilised aspektid – Ülo Kask (TTÜ)
11.30 – 12.00 Puiduenergia kasutamise ärimudel Soome näitel – Asko Puhakka (Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulu, bioenergia lektor). Loeng toimub inglise keeles, olemas sünkroontõlge eesti
keelde.
11.30 -12.00 Täislahenduste (katlamaja ehitus ja hilisem haldus, toorme sisseost ja kasutus)
võimalikkus KOV-de jaoks, nende tasuvus ja majanduslik efekt – Pavel Bogdanov (Märja Monte OÜ)
12.30 – 13.30 Lõuna

Kogemuse blokk:
13.30 – 14.00 Soome edulugude näide: kuidas Eno kunta probleemid on lahendatud puiduenergia
kasutamise läbi – Jouko Parviainen (Josek Oy).
14.00 – 14.30 Tooraine kvaliteet, raiejäätmete kasutus, paberi kasutamine kuivatamisel – Üllar Rosin,
(RMK)
14.30 – 15.00 Eesti praktika (näide) puiduenergia kasutamises KOV-s fossiilsete kütuste asemel –
Raido Liitmäe, Muhu vallavanem.

Praktiline blokk
15.00 – 15.15 Kohvipaus
15.15 – 15.45 sõit Elvasse
15.45 – 17.00 Hakkpuidu kasutamine praktikas Elva linna näitel. Vestlusring seminarist osavõtjate,
korraldajate ja Elva Soojus OÜ võtmeisikute vahel.
17.00 – 17.30 Tagasisõit Tartusse (sõidu lõpp seminari toimumiskohas)

Sihtgrupp kõik asjasthuvitatud, sh valdade esindajad, vallaasutuste ja metsaühistute juhid, maavalitsused, RKAS.