päikeseenergia

PEA projekti pilootprojektide ülevaade

Eesti Maaülikooli Energiaklassi meeskond viibis 12-15.detsembril lähetuses PEA projekti partneritel külas Leedus Ignalinas ja Poolas Krakowi ülikoolis.

Reisi eesmärk oli külastada PEA projekti partnereid, et tutvuda projekti poolt paigaldatud taastuvenergia pilootprojektidega, mis projekti lõpuks on täielikult valmis.

Päiksekollektorite paigaldis Leedu Dukstase keskkatlamaja katusel on huvitav lahendus, kuna tavapraktika on paigaldada kollektorid hoonete katusele. Kuna vaakumtoru paneele on kuni 130 m2, siis on tegemist suhteliselt suure paigaldamisega ja sellest tulenevalt sobib see väga hästi just antud hoone katusele. Pilootprojekti eesmärk on suvise kollektori toodanguga ära katta soe tarbevesi suvisel perioodil. Tasuta päikeselt tulev energia katab ära 7 hoone tarbevee vajaduse. Soojavee tarbevee vajaduse suurenemise korral köetakse katlamajas hakkepuu kateldega sooja juurde, mis samuti alles paigaldatud.

Krakowi ülikool, kus õpib pea 40 000 tudengit on seotud teise väga innovatiivse PEA projekti taastuvenergia paigaldisega Krakowi lähedal olevas Niepolomice linnas, mille elanike arv on 22 168. Tegemist on väga kiiresti areneva piirkonnaga. Taastuvenergia paigaldis sisaldab endast PV ja PVT paneele, millest viimased toodavad nii sooja, kui ka elektrit, mis on planeeritud kohaliku huvikooli energiavajaduse katmiseks. Lisaks päikesepaneelidele on paigaldatud hoonesse vesiniku elektrolüsaator, mis toodab vesinikku ja samution olemas seadmed, mis vesinikust toodavad elektrit. Kuna 100% ei ole võimalik kogu hoone energiavajadust ära katta, siis ülejäänud soojaenergia vajadus kaetakse gaasiga ja elekter tuleb võrgust. Süsteem on suhteliselt keeruline ja just sai valmis, siis tänu sellele ei ole veel kogenenud piisavalt tarbimisandmeid. Hetkel andmeid kogutakse ja kui piisavalt infot on koos, siis saavad ülikooli spetsialistid teha süsteemi optimiseerida.

P1020117 P1020050 P1020121

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et PEA projekti pilootprojektid on end tõestanud ja kindlasti peaks partnereid taastuvenergiaseadmete mõõtetulemustest avalikkust ja partnereid teavitama. Kuna PEA partneritele on paigaldistele seadmed tuttavad, siis oskame ka omalt soovitada antud lahendusi teistele uurimiseks ja külastamiseks.

Tiit Pikk

Energeetikapäev, Hiiumaa, Kärdla – 10. Mai 2012.a.

Elu võimalikkusest Hiiumaal ning potentsiaalsete tehnoloogiate teemal toimus energeetikapäev, kuhu kutsuti ka Energiaklassi esindaja Priit.

Teemade ring oli lai – alates lihtsatest kodumajapidamiste lahendustest kuni keerulisemate ventilatsiooni- ja küttetehnoloogiate tutvustamiseni.
Energiaklassi esindaja tegi ettekande koosnes kahest teemast, esimene teema käsitles Hiiumaa puiduvarusid juhul, kui kõik elanikud hakkaksid puiduga kütma ning ettekande teine osa oli energiaauditite teemal.

Väga huvitavad ettekanded oli veel seotud tuule- ja päikeseenergia kasutamisega kodumajapidamises ning elektrijalgratastest. Samuti alati väga hariv on kuulata ettekandeid soojuspumpade õige kasutamise ning soojaveekollektorite teemal.

Täpsema päevakava ja esinejad leiab alljärgnevalt lingilt:
http://www.hiiu.maavalitsus.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/reD5/content/energeetikapaev-2012-oma-kodule-moeldes

Täname Haimarit ja Karinit Energiaklassi esindajat kutsumast!

Priit Pikk

InterSolar messi külastus

8. juunist – 10.juunini toimub Münchenis InterSolar mess, mis on üks maailma suurimaid päikesetehnoloogiaid käsitlev mess Euroopas ja ka maailmas ning toimumine 20. korda näitab messi väärikust ning vajalikkust.
Päikesetehnoloogiate areng maailmas on viimasel viiel aastal olnud väga kiire kõikvõimalikes valdkondades, mis on vähegi seotud päikeseenergia kasutamisega. Nii oli ka sel InterSolar messil esindatud tehnoloogiad alates proffessionaalsete päikeseenergia kiirguse mõõdistamise seadmetega, lõpetades suurte päikeseparkide planeerimise ja jälgimise seadmete ja rakendustega.

Huvitavamatest arengutest võiks välja tuua:
• Photovoltaic Thermal (PVT) päikesepaneelid, mis suudavad päikeseenergiat kasutada kuni 80% ulatuse ja rohkemgi;
• Mitmed lihtsad ja odavad soojaveekollektorite tootmise seadmed, mida saab üles panna ka maja taga garaazis, kuid samas hoida üsna kõrget kvaliteeti;
• Suurte päikeseenergiaparkide jälgimislahendused, mis võimaldavad lokaliseerida palju erinevaid probleeme seoses üksikute PV paneelide ülekuumenemisega ning kvaliteediga;
• PV paneelid, mis koosnesid 2-3mm paksustest ja 50mm pikkustest fotoelementidest tagades päikesepaneelide parima tootlikkuse ka varju tingimustes. Ideaalselt sobivad linnakeskkonda, kus varjutus on väga oluline probleem;
• Painduvad monokristall PV paneelid!
• Building Integrated PV (BIPV) – See valdkond areneb väga kiiresti ning kümneid firmasi oli juba välja tulnud ka oma lahendustega selles osas.
• Loomulikult oli esindatud palju idamaade esindajaid erinevates valdkondades ning nagu kuluaarides räägiti on nende tehnoloogiline areng kohati Euroopa ja Ameerika arengust eest ning vaikselt mööda sõudmas.

Energiaklassis saab näha ka kaasa võetud materjale ning torusisolatsiooni mille soojusjuhtivus on nanotehnoloogiliselt viidud tasemeni 0,014W/m2K kohta ja on seeriatootmises. Samuti saab kuulda muid muljeid.