Month: August 2011

Wood Energy and Cleantech projektikohtumine Riias

Taaskordsel Market Analysis teemalisel projektikohtumise nõupidamisel arutati koostatud analüüsi tulemusi ning võrreldi riikidevaheliste turuanalüüsi tulemuste korrektsust, sobivust ja paikapidavust. Leiti, et regioonide kohta täieliku turuülevaate koostamiseks jääb projekti ressurssidest väheseks ning piirdutakse turu ülevaatega hindade, puidukoguste ning samuti keskküttesüsteemides kasutatud puidu ja toodetud energia osakaale.
Samuti pandi paika piirkondi võrdleva analüüsi pidepunktid, et tulemused oleks võrreldavad.
Turuanalüüside tulemused saabuvad septembri alguses.

Projekti ekspertide meeskond