puitkütused

Taastuvenergia alane seminar „Mets ja puitkütused“

15.-16. juunil toimub Otepääl Pühajärve puhkekeskuse konverentsisaalis Tartu Regiooni Energiaagentuuri korraldamisel taastuvenergia alane seminar „Mets ja puitkütused“.  Seminar ja sellele järgnevad külastuskäigud puitkütuseid kasutavatesse ettevõtetesse annavad ülevaate puidu kui energiamajanduse olulise ressursi potentsiaalist ja edukatest kasutamisvõimalustest.

 

Seminar ja külastuskäigud toimuvad Euroopa Liidu INTERREG IVC programmi projekti „ Bioenergia ja territoriaalse planeerimise piirkondlike strateegiate täiendamine (BIOENAREA)“  raames.

Seminaril, mis toimub 15. juunil kell 9.00 Pühajärvel toimuvad ettekanded puidust energiatootmise tehnoloogiatest, energeetika juhtimise vajalikkusest kohalikul tasandil, eesti riigimetsa majandamisest ja kasutamisest energia tootmisel ning  puidutuha taaskäitlemisest tagasi metsa.
Seminarile järgnevad õppevisiidid nii 15. kui 16, juunil, kus on võimalik tutvuda heade näidetega puidu kasutamise erinevatest tehnoloogiatest  ja otstarvetest.