Month: January 2011

Energiamajanduse strateegia arutlus

Energiaklass meeskond pidas koosoleku Tartu Regiooni Energiaagentuuris, et arutada Energiamajanduse strateegia põhiprobleeme ja kuidas oleks täna koostatud kavadest piirkondades igapäevaselt  kasu.

Probleem on tõsine, kuna energiakavad eeldavad väga mahukad uurimistööd ja analüüsi. Sellest tulenevalt ei ole need kõige odavamad tellijale. Väga kahju on, kui need energiakavad ei leia peale valmimist piirkonades rakendust ja otsuseid tehakse endiselt kõhutunde järgi.

Koosolekud jätkuvad ja kokkuvõtted arutelust tulevad teavitamisele, kui töögrupis on mõtted ühiselt läbi arutatud ja põhipunktides kokku lepitud

Koosolekul osalesid: KENA, LETEK, Tartu Regioonie Energiaagentuuri ja Energiaklassi esindajad