Month: November 2011

Energiaklass Gdanski ülikooli ja Ecoregion projekti tulemustega tutvumas

15 – 17. novembril kohtus Energiaklass PEA partneri Gdanskis Szewalski Instituudiga, kes teeb väga head koostööd Gdanski ülikooliga. Seepärast oli meil ka väga hea võimalus kohtuda tudengite ja doktorantide ning nende innovatiivsete väikelahendustega. Sel hetkel kui laborisse astusime pandi kokku just väikest puugaasi tootmist ja seal samas katsetati pürolüüsijaama, seda küll algul õliga, mille eesmärk on välja selgitada tootmismahud nii elektri ja sooja tootmiseks. Samuti katsetati samas hoones päikeseenergiast jaheda õhu tootmist ehk Injection Cooling. Materjalitehnoloogia laboris tegeletakse kütuse elemendi anoodi ja katoodi valmistamisega ning seda ilma igasuguse toetusteta, kuna uurimissuuna huvi on suur ja kütuseelement on arvestatav tulevikutehnoloogia. Lisaks kohtusime Erasmus koordinaatoriga, et meie tudengitel oleks võimalik Gdanski ülikooli teadmisi täiendama minna ja samamoodi nende tudengid saaksid tehikainstituuti õppima või lõputööd tegema tulla. PEA projekti raames arutasime WEB-tooli omavalitsuse spetsialistidele, mille kaudu nad saaksid väga lihtsalt välja arvutada, kui palju nad arvutuslikult paneeli abil elektrit või soojusenergiat saaks toota. Teisel päeval osalesime Ecoregioni lõpukonverentsil, mille projekti eesmärk on jagada praktilisi lahendusi baltimere riikide vahel. Erinevaid nutikaid lahendusi oli pea 220, millest 8-t tutvustati ka kohapeal. Projekte oli alates lasteaia projektidest ja turismiprojektidest kuni biogaasi tootmiseni  loomsetest jääkmetest ja keskkatlamaja kaudu hoonete jahutamiseni. Rohkem infot http://www.baltic-ecoregion.eu.

Kohtumise eesmärk oli kohtuda PEA partneriga ja arutada põhjalikumalt projektitulemusi. Suheldes konverentsil teiste ülikoolidega ja organisatsioonidega on hea näha, mis tehnoloogia uurimisega tegeletakse, kus on tehtud häid praktilisi lahendusi ja kelle kaudu oleks võimalik otse infot pärida.

Päikeseenergia teemalisel seminaril

26.11 võttis Energiaklassi spetsialist Jaanus Uiga osa päikeseenergia teemalisest seminarist, mida kuulates selgus muu hulgas, et näiteks Fortumi elektrivõrku on võimalik PV paneelist saadavat elektrit juba müüa. Samas avaldati lootust, et juba selle aasta lõpuks valmivad ka vastavad toetusmehhanismid ja seadusandlus. Neile, kes juba kohe PV paneele paigaldama tahavad hakata, öeldi, et väikese autonoomse süsteemi maksumus algab 60st eurost samal ajal kui n.ö. “professionaalsete” süsteemide maksumus algab juba 60000 eurost. Paneelide ilmastikukindluses ei tasu aga kahelda, kuivõrd 1 m2 suurune paneel talub ligi 550kg koormust. Ja vanimad paneelid olevat töös juba 50 aastat….

Seminari materjalid on kättesaadavad lehelt: http://www.taastuvenergia.ee/yritused.html

Energiasäästu nädal “Energiatark”

7. novembrist – 13. novembrini toimus Energiasäästunädala “Energiatark”, millest võttis osa ka Energiaklass.

Üritusi oli seinast seina – elektriautode näitus, viktoriin riigikogus ning ka lihtsamaid loenguid nagu loengud Miina Härma Gümnaasiumis, Nõo Reaalgümnaasiumis (8. november) ja Hugo Treffneri Gümnaasiumis (10. november), kus esines Energiaklassi oma inimene Priit.

Priidu, Maaülikooli lektori, loengu teemadeks oli peamiselt primaarenergia lahtimõtestamine gümnaasiumiastmes ning samuti päikeseenergia olemuse selgitamine, päikese teekonna kirjeldamine, päikesekiirguse olemasolu ja –hulk. Samuti arutleti gümnasistidega, millistel eri viisidel päikeseenergiat me igapäevaselt kasutame.
Samuti võeti arutluse alla sooja vee ja elektri valmistamine päikeseenergia abil ning millistel puhkudel oleks päikeseenergia kasutamine nt. sooja vee soojendamiseks kõige optimaalsem.

Tagasiside loengule oli olemas ning mida veel enamat ikka soovida:)

Lisaks Priidu loengutele toimus reedel, 11. novembril seminar “Energiajuhtimine – mis see on?”, kus osalesid Energiaklassi spetialist Jaanus Uiga ja Woodenergy projektijuht Alo Allik.

Seminar toimus Energiasäästunädala raames ning selle korraldajaks oli Tartu Teaduspark

Seminari raames tutvustati Eestis veel vähetuntud energiajuhtimissüsteemi standardit ISO 50001/EN16001. Selgitati, et energiajuhtimissüsteem on vajalik energiapoliitika ja -eesmärkide püstitamiseks ning nende saavutamiseks.

Seejärel rääkis Eesti Maaülikooli PKI vanemteadur Veljo Kimmel Energy Trophy projekti käigus saadud praktilistest kogemustest energiajuhtimisel/energasäästu saavutamisel.

Samuti räägiti hoone juhtimissüsteemidest ning “targa maja” kontseptsioonist. Seminari lõpetas Aare Vabamägi (SA Kredex) oma ettekandega energiakasutuse planeerimisest omavalitsuse tasandil, kelle sõnul saaks iga omavalitsus väga lihtsalt muutuda “keskkonnasõbralikumaks”. Näiteks saab CO2 emissiooni paberimajanduse mõistes vähendada juba pelgalt sellega, kui minnakse üle rohelise elektri tarbimisele.

18. oktoobril käis Energiaklass kaasa aitama Tudengite Sügispäevade teaduslikumaks muutmisele.

Kõigepealt tutvustati tudengitele tuuleenergia tulevikuvõimalusi, lastes üritusel: “Orienteeru säästvas arengus” tudengigruppidel ise tuulejõu genereerijateks olla. Nii mõnedki puhusid ennast hingetuks, proovides anemomeetrist suurimat tuule kiirust välja puhuda.

Seejärel osales Priit Pikk, Energiaklassi juht ja EMÜ doktorant, teadustöötajate ning erasektori vahel toimunud debatis, mille teemaks oli “Teadlane – olla või mitte olla”. Ühisele otsusele siiski ei jõutud, kuid kuulajatele sai kindlasti selgemaks, mis on teadlaseks või eraettevõtjaks olemise eelised. Nii teadustöös kui ka ettevõtjaks olemises on vaja palju ettevõtlikust ning selget tulevikuvisiooni.

Eesti esimene päikeseenergia õppeaine

Päikeseenergia kasutamise kursusel õppivad tudengid külastasid Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) vaatlusjaama Tõraveres, kus mõõdetakse päikeseenergia kiirgust mitmel erineval viisil, mida tuleb päikesepaneelide planeerimisel arvestada, et võimalikult palju energiat päikeselt salvestada ning meie majapidamisse sellest elektri- ja soojusenergiat toota. 

Rahvusvahelise Public Energy Alternatives (PEA) projekti ja Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi Energiaklassi koostööl on avatud uus vabaaine „Päikeseenergia kasutusvõimalused“. Õppeaine eesmärk on õpetada tudengeid päikeseenergia potentsiaali energeetikas ära kasutama. Kuna päikseenergiast elektri ja soojuse tootmine kogub Euroopas  aina hoogu, siis on Eestis viimane aeg seda ainet ka õpetama hakata, et meie energeetikatudengid püsiksid konkurentsis. Õnneks on selline võimalus tekkinud tänu EMÜ doktorandi Priit Pika õpingutele Saksamaal Stralsundi ülikoolis ja taastuvenergiaseadmete igapäevase kasutamise kogemustele.

Õppeaine läbiviimisel ei ole oluline ainult seadmete energeetilise tootlikkuse arvutamise, vaid ka päikeselt tuleva energia arvestamise oskus. Sellest tulenevalt peab arvestama Maa pöörlemist ja asendit Päikese suhtes, millest päikesepaneelide ja soojakollektorite tootlikus väga palju oleneb.

Kuna õppeaine tudengite seas suurt huvi tekitanud on, ei mahu paljud soovijad sel semestril osalema. Kursusel saab osaleda vaid kümme tudengit, sest siis on õppejõul võimalik õhutada diskussiooni ja demonstreerida keerulisi lahenduskäike. Samuti tutvutakse erinevate modelleerimisprogrammidega ja käiakse ekskursioonidel. Lisaks Tõraverele on plaan külastada  Sõmerpalu päikeseenergiaparki, kus Päikese liikumist arvestav automatiseeritud süsteem toodab päikesepaneelide abil elektrienergiat. Kursus toimub ka järgmisel sügissemestril. Tudengid, olge valvsad registreeruma, sest kohti jätkub vaid kõige kiirematele.

Lisaks loengule Eesti Maaülikoolis on Energiaklassi esindajal Priit Pikal üle-eestilise energiasäästunädala Energiatark (7. – 11. november) raames plaan rääkida päikseenergia kasutamisest Tartu piirkonna koolides. Külastuse eesmärk on teavitada tulevasi tudengeid taastuvenergia võimalustest ja tekitada huvi teaduse ning Eesti Maaülikoolis õppimise vastu.

 

Pilt 1 – Päikeseenergia esimene loeng 07.september.

Pilt 2 – Ain Kallas jagas ilmajaamas selgitusi päikese energiakasutuse tudengitele.