Month: February 2011

PEA Proadcast: “Energia strateegiate vajadus ja ohud” intervjuu Urmo Lehtveerega

Energiaklass tegi intervjuu Urmo Lehtveerega, kes tegeleb Setumaa piirkonna arendamisega ja laiemalt energiakasutuse küsimustega. Samuti konsulteerib Urmo taastuvenergia seadmete kasutamist ja planeerimist.

Intervjuus arutatakse tänaseid erinevate piirkonadade energia planeerimise küsimusi ja võimalikke lahendusi.

Intervjuu Urmoga Lehtveerega saab kuulata siit

Energiaklassi uudiskiri veebruar

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi Energiaklassi uudislehe mõte on  kajastada Energiaklassi tegemisi ja saavutusi. Energiaklassi igapäevatööst ja plaanidest võib lugeda ka meie kodulehelt http://energiaklass.emu.ee ja ka facebooki grupist http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_126971877368662&ap=1

Kuna meie eesmärgid on väga olulised Tehnikainstituudile, siis peame vajalikuks, et Tehnikainstituudi tugistruktuur, õppejõud ja tudengid teaks millega Energiaklass igapäevaselt tegeleb.

Regionaalsete energiastrateegiate meetoditetäiendamine

 

Seoses PEA (Public Enery Alternatives) projektiga toimub tihe koostöö

energiamajanduse strateegiate arendamisel Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi Energiaklassi, LETEK-iga (Lõuna Eesti Taastuvenergia Keskus), Võru Maavalitsuse, Rõuge valla ja Mustvee linnaga. Nagu igas teises planeeringus on ka meie strateegia arendamisel vaja paika panna eesmärgid ja nende indikaatorid. Oluline on jõuda selleni, et tänased energiakavad oleksid jätkusuutlikud ja reaalselt abiks igapäevasel arendamisel piirkondade juhtidele, millele strateegia on koostatud. Piirkondade valla juhid või omavalitsuse juhid teeksid energeetika arendamisel põhjendatuid otsuseid ja arvestaks keskkonna, energiavarustuse ning kogukonna aspekte.

Seoses integreeritud planeerimise sidumisega energiamajanduse strateegia jaoks korraldas Energiaklass jaanuaris kaks kohtumist TREA (Tartu Regiooni Energiaagentuuri), LETEK-iga ja Kliima ja Energiaagentuuriga. Koosolekutel arutati eelnevaid kogemusi energiakavade koostamisel ja murekohti ning küsimuseni, et kuidas keskkonna, energiavarustuse ja kogukonna hüvangut oleks kõige parem energiakavades arvestada ning kuidas nende arengut igapäevaselt oleks võimlik mõõta. Teise kohtumisega jõuti ühisele iga valdkonna kaupa indikaatorite tabeliteni, mida oskaks energiakava tellija (vallavalitsused, omavalitsused jne.) järgida ja muuta vastavalt piirkonna olukorra muutustele.

Tänaseks on tehtud ettepanek regionaalsete energiastrateegiate metoodika muutmise osas.

Koostatud metoodika täiendusi on vaja nüüd kaitsta ja arutada PEA projekti partneritega järgmisel projektikohtumisel Poolas ning partnerite vahel Eestis.

 

Wood Energy and Cleantech projekt on käivitatud

Avaliku sektori otsustajad, eraisikud (metsaomanikud, majapidamised, tudengid) ning teised huvigrupid vajavad rohelise ühiskonna kohta kõrget teadvustamise taset ning nad on olulised sihtgrupid info levitamisel.

Antud projekti eesmärgiks on varustada energeetikasektorit faktide ja plaanidega reaalsete investeeringute jaoks, samuti proovitakse rakendusi leida kombineerituna jäätmekäitlusega. Parandatud energiasäästlikkus peab hõlmama tervet ahelat puidu tootmisest kuni tarbimiseni.

Projekti kestvus 01.05.2010 – 31.12.2012

Projekti partnerid on:

Projekti eeldatavad tulemused:

  • Kõrgem avalikkuse teadlikkus bioenergia küsimustes.
  • Piirkondlikud tegevuskavad puiduenergia kasutamise tõhustamiseks.
  • Cleantech tehnoloogia kasutusvõimalusi arvestavad uuringud, investeeringute arvutused ja planeerimisvahendid.
  • Teadmiste vahetamisest kõrgendatud oskused kaugkütte toimimises ning metsa kasutamises.

Kontakt:

Alo Allik

alo.allik@emu.ee

 

 

Tartu linna bussipeatuste taastuvenergia lahendus

Energiaklass on kohtunud juba kahel korral Tartu Linnvalitsuse inseneridega, et arutada taastuvenergialahendusi Tartu bussipeatustele. Nimelt, Tartu linn soovib paigaldada bussipeatustesse tabloo, mis annab informatsiooni bussi ootajale, kui kaua on aega bussi jõudmiseni peatusesse. Lisaks on bussipeatusse planeeritud valgustus, mis bussi ootavate inimeste kohalolul töötab. Sellise süsteemi paigaldamisel on Tartu linnal soov olla eesrindlik ja tabloo jaoks elektrienergiat toota taastuvenergiast. Kuna idee on uus ja vajab teaduslikumat arvutamist, siis on Energiaklass –Taastuvate Tehnoloogiate labor pakkunud end selle projekti pilootprojektiga tegelema. Tänaseks on Energiaklass valinud välja peatuse kuhu pilootseade paigaldada ja teeb Tartu linnale omapoolsete arvutuste põhjal ettepanekud milliseid seadmeid võiks täpsemalt peatuses kasutada.

Kui vajalikud seadmed on valitud ja nende hinnad kokku lepitud, siis järgmine samm on Energiaklassil koostöös Tartu linna inseneriga kokku panna projektidokument, et viia pilootprojekt Tartu linna volikogusse ning saaks hakata projekti reaalselt ellu viima.

 

 

Erasmus kokkulepe Stalsundkõrgkooliga

 

Kuna osadel Energiaklassi meeskonna liikmetel on juba eelnev kogemus Erasmus programmi raames vahetusõliõpilasena viibimisega teise riigi kõrgkoolis, siis oleme otsinud samasugust koostööd ka Tehnikainstuudile. Tänaseks oleme läbi rääkinud Lahti ja Stralsungi kõrgkooliga, mis oleks huvitav meie instituudi tudengitele sinna õppima ja praktikale minemiseks. Tänu pidevale suhtlemisele oleme jõudnud lepinguni Stralsungi kõrgkooliga, kuhu juba 2011 aasta sügissemestril on meie magistrandil võimalik taotlus esitada läbi Eesti Maaülikooli Erasmus koordinaatori Külli Kõrgessaare http://www.emu.ee/en/studies/contact/ kaudu seal vahetusüliõpilasena osalemaks.

Stralsungis on võimalik osaleda pooleaastasel taastuvenergia kursusel, mis täna Saksamaal väga kõrgel tasemel.

Erasmus koostöölepingud eeldavad, et me suudame ka lepingupartneri kõrgkoolide tudengeid ise vastu võtta ja neid koolitada. Siinkohal peaks juba instituut läbi mõtlema, et mida me oleksime võimelised välistudengitele pakkuma ja kas me oleme valmis erialaseid ingliskeelseid loenguid läbi viima. Energiaklass suudaks täna pakkuda välistudengile võimalust tegeleda mõne projektiga, mis kuulub Energiaklassi kompetentsi, aga see oleks ka esialgu kõik. Loodame, et meie töötajate hulgas on teisigi hakkajaid lektoreid, juhendajaid, kes suudaksid rahvusvaheliste tudengitega tegeleda.

Kindlasti jätkab Energiaklass Erasmsus partnerite otsingut ja teavitame uutest võimalustest Tehnikainstituudi tugistruktuuri, õppejõude ja tudengeid. Kuna ülikoolide vahelist koostöö ja tudengite ning õppejõudude vahendusel kompetentsi vahetus on täna edasiviiv jõud ning vajalik.

Ülejäänud energiaklassi tegevustest saab lugeda lähemalt meie veebilehelt ning ka blogist.

 

Energiaklass

energiaklass@emu.ee

52 53 868

PEA project newsletter

Meeting in Lathi [Finland]

LUAS and EMU 23.-24.09.2010

In late September, the staff of Estonian University of Life Sciences and Tartu Regional Energy Agency visited Lahti, Finland. Aim of the meeting was to discuss the implementation of work package 4 and training needs of the regions. During the meeting a guided tour to the renewable energy research center, Energon, was organised. The tour was hosted by Operations Manager Mr. Veijo Sääksjärvi from Lahti Science and Business Park. The visitors also participated in Innovation Centre open house and seminar where Mr. Timo Ahonen presented LUAS’s R&D&I activities and Mrs. Johanna Kilpi-Koski presented Finnish Cleantech Cluster Activities.

Solar Roofs in Dzierzgon [Poland]

Everybody knows how important energy is for any human being. Consciousness of decreasing amount of fossil fuels, necessity of environment protection, as well as economic aspects stimulate our interest in renewable energy sources. Kazimierz Szewczun, the Mayor of Dzierzgon municipality, is convinced that environmental protection activities pay off. He applied to Norwegian Financing System for a subsidy for solar energy development. More than 1400 people got hot water from their own solar heating units. The attractiveness of the region increased – it is now seen as a clean, ecological place for recreation.

Cluster Seminar and Study Tour [12.-18.11.2010]

Tartu – Ignalina – Krakow – Güssing
One planned activity of Work package 3 of the BSR Programme Funded project Public Energy Alternatives (PEA) is to extend cooperation with existing Energy Regions in Europe. This cooperation aims at learning from their experiences and mistakes (to avoid our own), bringing useful and tested know-how into the project, and transferring the experiences of a more advanced region into the economic environment of the involved project partners. Developing strategies for sustainable energy consumption and energy production from renewable sources will help the regions to improve their overall development options – regional development mainly depends on the capacity of innovation and on the readiness to improve and change a given situation – this will be reached by raising awareness for energy problems, by working on new financial and management models and by concrete implementation (preparation) measures.

The full newsletter you can find from here

Energiaklass on PEA projekti kohtumisel Krakowis

2.-5.veebruar osales Energiaklass PEA projekti kohtumisel Krakowis, et arutada projekti arengut ja oleks parntneritega võimalik edasisi koostööd silmast silma arutada.

Meie jaoks väga olulised puntkid oli üle vaatada projekti regionaalsete energiastrateegiate ja koolitusprogrammide areng. Energiastrateegiad on olulised Energiaklassi  kompetetsi edasiseks täiendamiseks ja õppekava arendamine, mis on vajalik Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudile, et me saaks avada avatud ülikooli kaudu vabaaine meie omavalitsusjuhtide koolitamiseks.

Samuti saime ülevaate projektipartnerite piltooprojektidest, mida osaliselt rahastatakse PEA projekti kaudu. Leedus soovitakse paigadaldada vaakum tehnoloogiaga soojakollektreid (kogu võimsusega 72Mwh), Poolas planeeritakse viia hoone  maaküttele, mida teotatakse soojakollektoriga ja päikesepatareidega, Soomes panustatakse puidul põhineva biomassi jaama rajamist elektri ja keskkütte  tootmiseks. Lätis tehakse piltooprojekt – avaliku hoone soojustamine kanepiga.

Päris palju on PEA projektis järgneva kahe aasta jooksul juhtumas. Projekti huvitavatest tulemustest ning saavutustest saab lugeda jooksvalt energiaklassi kodulehe uudiste alt.