Võru Maavalitsuses pressikonverents

Võrumaa energeetiline sõltumatus

PEA projekti raames toimusu Võru Maavalitsuses pressikonverents 02.juuni.2011

Võru maavalitsus koostöös Eesti Maaülikooli Energiaklassi, LETEK-i, Mustvee Linna ja Rõuge Vallaga püüdlevad energeetilise sõltumatuse poole läbi kohaliku taastuvenergia ressursi kasutamise. Koostööd jälgib ja suunab PEA rahvusvaheline projekt, kus tegeletakse samuti avalike energeetiliste allikate alternatiividele arendamise ja teavitusega. Täna on Võru Maavalitsus kuulutanud välja avaliku hanke Võru maakonna ressursi uuringutele ja sellest tulenevalt teise hanke energiastrateegia koostamisele Võru valdadele. Võru maavalitsusel toimunud 2.juuni pressikonverentsil tutvustasid Võru Maavalitsus, Mustvee Linn ja Rõuge Maavalitsus plaane energeetilise sõltumatuse suuna ja kutsusid üles ka teisi valdasid ja linnasid samas suunas samme tegema. Sooja- ja elektrihind ei lange ja tänaste prognoosidele toetudes tõuseb see järgmise 10.-ne aasta pärast päris kiirelt. Kui hinnad tõusevad, siis on juba väga kulukas alustada uuringuid energeetilise olukorra parandamiseks. Kuna energeetilised otsused on tihti väga mahukad ja pikaajalise mõjuga, siis ei tohi teha otsuseid homse prognoosi ja sisetunde järgi. Seepärast tuleks alustada planeeringuid ja uuringuid täna, et tulevikus teha teadlikumaid, kohalikku kogukonda toetavaid ja keskkonda arvestavaid otsuseid teha.

Mustvee Linna esindaja Juri Frorip tutvustas linna plaane paigaldada Peipsi Järve soojuspump ja miks on vaja rekonstrueerida keskküttekatlamaja võrku.

Rõuge Valla esinajada Tiit Tootsi sõnul planeerib vald järgnevatel aastatel väga palju tähelepanu oma piirkonnas taastuvenergia kasutuse arendamisele läbi erinevate projektide ja seepärast on nad ka väga huvitatud Võru Maavalitsusele koostatud energiauuringust