Erametsakeskus

Energiaklass, SA Erametsakeskus ja Keskühistu Eramets

Eesti Maaülikooli Energiaklassi esindajad kohtusid SA Erametsakeskuse ja Keskühistu Eramets esindajatega, et arutada võimalikke koostöövõimalusi.

Energiaklassist olid esindatud prof. Andres Annuk, Wood Energy and Cleantech projektijuht Alo Allik ja Energiaklassi spetsialistid Maris Pütsepp ja Jaanus Uiga. Erametsakeskusest olid külla tulnud Jaanus Aun, Indrek Jakobson ning Ülo Kask ja Keskühistust Eramets Indrek Palm ja Tarmo Lees.

Kohtumise põhieesmärgiks oli  infopoolpäeva kava ja sisu arutelu, mis peaks toimuma veebruaris-märtsis.  Otsustai, et käsitlemisele tuleb terve ahel, alates raiest lõpetades kvaliteedi ja tasuvusega. Lisainfo kindlasti ilmub ka meie blogis ning kodulehel.

Kohtumise lõpus arutati lisaks infopoolpäevale ka võimaliku koostööprojekti idee üle. Võimalikeks taotluskohtadeks võiksid olla IEE ning EstLatRus programmid.

Puiduenergia kasutamise infopäev

SA Erametsakeskus ja Eesti Maaülikooli Energiaklass korraldavad:
Puiduenergia kasutamise teine infopäev lõuna ja ida piirkondade omavalitsustele (esimene toimus 30.08.2011 Pärnus).

Toimumisaeg: 18. oktoober 2011, Tartus, Dorpati konverentsikeskuses

Moderaator: Jaanus Aun, SA Erametsakeskus juhatuse liige

Teemad:
9.00 – 9.20 Saabumine, registreerimine ja tervituskohv
9.20 – 9.30 Sissejuhatus (Jaanus Aun)

Poliitikablokk:
9.30 – 10.00 Puiduenergia osatähtsus riigi energiapoliitilistes arengutes – Einari Kisel (MKM). Puidu
kasutamine energeetikas. EL suunised ja soovitused puidu kasutamiseks energeetikas. EU 2020
agenda täitmine Eestis (seadusandlus, plaanid ja senised tulemused). Puidu roll taastuva
energiaallikana.
10.00 – 10.30 Puitu jätkub ja raiuda tohib! – Hardi Tullus (EMÜ). Ressursiülevaade suunitlusega (mis
puu mis piirkonnas maakonniti).
10.30 – 10.45 kohvipaus

Äri- ja tehnoloogiablokk:
10.45 – 11.30 Puiduenergia kasutamise tehnoloogilised aspektid – Ülo Kask (TTÜ)
11.30 – 12.00 Puiduenergia kasutamise ärimudel Soome näitel – Asko Puhakka (Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulu, bioenergia lektor). Loeng toimub inglise keeles, olemas sünkroontõlge eesti
keelde.
11.30 -12.00 Täislahenduste (katlamaja ehitus ja hilisem haldus, toorme sisseost ja kasutus)
võimalikkus KOV-de jaoks, nende tasuvus ja majanduslik efekt – Pavel Bogdanov (Märja Monte OÜ)
12.30 – 13.30 Lõuna

Kogemuse blokk:
13.30 – 14.00 Soome edulugude näide: kuidas Eno kunta probleemid on lahendatud puiduenergia
kasutamise läbi – Jouko Parviainen (Josek Oy).
14.00 – 14.30 Tooraine kvaliteet, raiejäätmete kasutus, paberi kasutamine kuivatamisel – Üllar Rosin,
(RMK)
14.30 – 15.00 Eesti praktika (näide) puiduenergia kasutamises KOV-s fossiilsete kütuste asemel –
Raido Liitmäe, Muhu vallavanem.

Praktiline blokk
15.00 – 15.15 Kohvipaus
15.15 – 15.45 sõit Elvasse
15.45 – 17.00 Hakkpuidu kasutamine praktikas Elva linna näitel. Vestlusring seminarist osavõtjate,
korraldajate ja Elva Soojus OÜ võtmeisikute vahel.
17.00 – 17.30 Tagasisõit Tartusse (sõidu lõpp seminari toimumiskohas)

Sihtgrupp kõik asjasthuvitatud, sh valdade esindajad, vallaasutuste ja metsaühistute juhid, maavalitsused, RKAS.