EMÜ tehnikainstituudis kaitstud lõputöö – parim elektroenergeetika üliõpilastöö 2012

Reedel, 19. aprillil toimunud Eesti Elektroenergeetika Seltsi (EEES) üldkoosolekul kuulutati välja järjekordsed konkursside „Aasta parim elektroenergeetik“ ning „Aasta parim elektroenergeetika üliõpilastöö“ võitjad. Seekord osutus parima elektroenergeetika-alase üliõpilastöö autoriks EMÜ tehnikainstituudi töötaja ning praegune energiakasutuse eriala I kursuse magistrant Jaanus Uiga.

Lõputöö teemal „Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütustele – Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring“ kaitsti 2012. aasta juuni alguses ning selle põhifookuses oli puitkütuste eelistamine fossiilkütustele kaugküttesüsteemides ning selle mõju väikelinna arengule.

Elektroenergeetika valdkonnaga on lõputöö seotud läbi mitmesuguste tulevikustsenaariumite jaoks tehtud arvutuste, kus modelleeriti koostootmisjaama rajamise võimalikkust Elva linna suurusesse väikelinna.

Lõputöö valmis praeguse nooremteaduri, Alo Allik’u, juhendamisel Interreg IVA projekti Wood Energy and Cleantech raames. “Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütustele – Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring” on kätte saadav siit.

„Aasta parima elektroenergeetika üliõpilastöö“ tiitlit on antud välja juba 2007. aastast ning EMÜ energeetika eriala tudengid on tiitli võitnud kahel korral.

Täpsem info konkursi statuudist ning teistest Eesti Elektroenergeetika Seltsi tegemistest on kätte saadav EEES-i ametlikult kodulehelt www.eees.ee.

EEES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s