Month: October 2012

ABB loengud Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis

26.09…27.09 toimusid Tehnikainstituudis ABB 20. sünnipäeva-aasta raames loengud ettevõtte poolt pakutavate lahenduste ning aastate jooksul omandatud kogemuste kohta.

Muuhulgas räägiti ka hoonete energiatõhususe suurendamisest läbi automaatjuhtimissüsteemide rakendamise. Kui tavapäraselt teame hoonete jaotamist klassidesse energiatarbe alusel (energiamärgis), siis loengutel selgus, et hooneid saab eristada ka automatiseerituse järgi, mille korral A – kõrgtasemel automaatika; B – osaliselt seotud juhtsüsteemid; C – eraldiseisvad juhtsüsteemid; D – juhtsüsteem puudub (loe: tavaline puuküttega ahi).

Hoone automaatika võib paljudele tunduda kui alginvesteeringut ebaotstarbekalt suureks ajav kulutus. Samas, kui ehituslikel meetmetel on tasuvusaeg 10…40 aastat ning küttesüsteemide kaasajastamisel on 5…15 aastat, siis hooneautomaatikasse tehtavad investeeringud võivad ära tasuda juba 1…5 aasta jooksul. Arvestades, et kõige parem meetod energiasäästuks on energia mitte tarbimine, muutuvad korrektselt valitud ning paigaldatud automaatikalahendused, mis ongi mõeldud energia tarbimise ja tootmise juhtimiseks, kõige tähtsamaks osaks energiaefektiivsuse suurendamise jaoks tehtavast investeeringust.

Automaatikasse tehtavate investeeringute puhul tuleb meeles pidada, et investeeringud hooneautomaatikasse projekteerimis- ja ehitusprotsessi ajal on kindlasti väiksemad kui juba olemasoleva süsteemi automatiseerimine või ümber tegemine (loe: ehitusaegsete vigade parandamine).

Loengutesarja lõpetas ettekanne elektriautode kiirlaadimisjaamadest (pildil Criss Uudam)

Jaanus Uiga