Month: July 2012

Wood Energy and Cleantech projekti raames on valminud Elva linna kaugküttevõrgu juhtumiuuring

Uuring teostati kahes osas. Tehniliste aspektide analüüs ning tulevikustsenaariumite koostamine teostati Eesti Maaülikooli poolsete projektipartnerite poolt. Keskkonna- ja majandusanalüüs valmis Hendrikson & Co juhtimisel.

Mõlemad uuringu osad on kätte saadavad nii inglise kui ka eesti keeles siit

Jaanus Uiga