Energiasäästu võimalustest Eesti Maaülikooli peamajas (Kreutzwaldi 1, Tartu)

Energiasääst on esimesi samme elektri- ja soojaarvete vähendamiseks. Eesti Maaülikooli peamajas tehtud elektrienergiauuringud 00 korrusel näitasid, et potensiaali elektrisäästuks on kindlasti. Toetudes eelnevale elektrienergia uuringutele, mis Energiaklass on peamajale teostanud, siis mindi elektrienergia analüüsiga korruse peale detailsemaks. Eesmärk oli leida üles tühjad tarbimised 00 korrusel; kaaluda automaatlülitite kasutamist, analüüsida energiasäästu potensiaali ja pakkuda omapoolseid lahendusi selle saavutamiseks.

Seoses arvutitega, mida on 00 korruse peale 35 ( kui arvutiklassid  välja arvestada) ja iga arvuti tarbib olenevalt tüübist töövälisel ajal 10Wh (mõni isegi 17 W). Kui see arvutite hulk ja aeg, kui maja on valve all 80 tundi, siis nädalas võiks säästa ühe arvuti kohta pea 800 Wh, mis teeb kogu korruse peale teeb kuus 112 kWh. Arvestades see rahasse, siis kuu peale on see summa kuni 10 €. Sellest tulevalt on soovitav paigaldada arvutitele lülititega pikendusjuhtmed, mis peale arvuti, monitori ja printeri välja  lülitamist eraldi ka pikendusjuhtme pealt tuleks välja lülitada (tuluke kustub ära).

Sellest tulenevalt teen ühe lihtsa kokkuvõtte, kus inimfaktor on samuti väga hea säästuvahend või kulutaja. Printeri uuring kontoris näitas, et võrreldes inimeste poolt välja lülitamisega ja taimeri kasutamisega.  Nimelt oli tavaline värviprinter võrguprinterina kasutuses seadme tarbimine nädala peale 2,43 kWh, kui seadet nädala jooksul üldse välja ei lülitatud. Seadmele paigaldati taimer, mis oli programmeeritud ainul argipäeva tööaja järgi ja tulemus näitas, et siis oli seadme energiatarve 1,17 kWh. Kolmas võimalus veel efektiivsemaks kasutamiseks on printer sisse lülitada ainult siis kui soovitakse päeva jooksul teha esimene printimine ja lülitad seadme siis välja kui tead, et rohkem printijaid päeva peale ei ole. Tulemuseks oli 0,89 kWh. Kokkuvõtteks inimfaktor on küll parim säästuvahend, aga inimfaktoril võib olla ka väga suur energiakulu (unustatakse seadmed sisse või arvatakse, et energiasääst on nii väike ). Seepärast soovitaks paigaldada seadmetele taimerid.  Tänu peamaja haldusele sai paigaldatud printeritele  ja veemasinatele taimerid, mis tasuvad end ära juba aastaga. Järgnevatel aastatel säästetakse taimeri hinnajagu raha iga seadme peale.  Kindlasti ei saa igale suuremale printerile paigaldada taimereid, vaid iga printeri tehnilised võimalused tuleks eelnevalt üle vaadata, mis 00 korruse uurimise raame oli antud printerile võimalik taimer paigaldada. Samuti paigaldati taimerid veeautomaatidele, millele taimerite paigaldamine tasub aastaga ära.

00 korruse suureks säästu potenisaaliks on ka, kui kasutada poolt koridori valgustust, kui koridoris kasutatakse ainult ühest ruumis teise minemisel. Koristamiseks ja olulise ürituse korraldamisel võib kogu valgustuse sisse lülitada. Õnneks on koridori osa peale kaks lülitit ja seepärast  ei pea hakkama süsteemi ümber ehitama, vaid tuleb ruumi kasutajate poolt jälgida, et kõik lambid korraga ei põleks.

Ühesõnaga enda järel alati ruumist lahkudes tuled kustu ja arvutid vooluvõrgust välja, siis võid endale pai teha, et oled andnud sellega enda väikse panuse CO2 tootmise ja kogu hoone elektriarve vähendamiseks.

Tiit Pikk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s