Energiatõhusad avatäited 29.05.2012

Seminar oli üsna üldine, kuid fakte sisaldav ülevaade sellest miks on vajalik hoone õhupidavuse saavutamine.

Lilian Ariva
Käidud on kohtumas mitmete Lääne-Euroopa akende testimislaborite juhatajatega ning saadud teadmisi akende testimisest. Eestisse on rajatud labor külmikute testimiseks ning Tartu firmas on välja ehitatud piisavalt suured ruumid nii Soome, Baltikumi kui ka teiste lähedalasuvate külmikute testimiseks. Edasi planeeritakse uued ruumid madalaenergia hoone akende, uste testimiseks ja sertifitseerimiseks.

Toomas Lossmann
Proclima õhutõkke kilede ja teipida maaletooja.
Aurutõkkekile – 2,98EUR/m2
Tuuletõkke kiht tuleb keerata akende peale ning teip tuleb kinnitada akna ja TT peale. Soojustuse ja puidu peale teip ei hakka. Kui on hööveldatud puid, siis tuleb kasutada erilist kleeperiba. Vastasel juhul kui puit on mitte hööveldatud, siis panna mastiksiga(kumm). OSB teipimisel on vajalik mingi spets roheline teip mida ei pea mastiksiga paigaldama. Akende ümber on erinevad materjalid ning külmaga akende ümber materjalid mängivad ning tekivad õhulekked. Teipimisel pannakse teip peale ning lastakse näpuga üle. Oluline on käia teip üle mingi kõva esemega, et õhumullid välja saaks. Teibil on taga kolm erinevat riba, et saaks teipida jätkude kaupa. Osad teibid on krohvitavad ja teised mitte.
Palkseina teipimisel pannakse palkide vuugid mastiksit täis.
Teipide maksumus on 2EUR/m kohta, osad ka 1EUR/m kohta.

Alternatiivid Proclima toodetele:
Siga, Knauf insulation, Isover, Ampack, Usa ja Tesa (paremuse järjekorras). Isover odavaim.

Tänan Lilianile ja teistele korraldamast!

Priit Pikk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s