Regioonide Komitee aastakoosolek – 15. mai 2012, Ljubjanka, Poola

Iga aastasel Euroopa Liidu regioonide komitee koosolekul (seekord Poolas) toimus taastuvenergia alane seminar.

Peamised teemad olid:

  • Taastuvenergia investeeringute rahastamine
  • Uued, potentsiaalsed tehnoloogiad ja üldised trendid
  • Energeetiliselt iseseisvate regioonide loomine

Huvitav ettekanne õhus hõljuvates tuulegeneraatoritest näitas, et valdkond on juba kogunud palju investeeringuid ning osalt meenutab nende tehnoloogiate arendamine kütuseelemente, kus probleemi lahendamisele ollakse üsna lähedal, kui murdpunkti pole veel toimunud. Samas piirkondades, kus asustustihedus on madal või puudub on olemasolevaid tehnoloogiaid juba võimali rakendada.

Eesti päikeseenergia tehnoloogiatesse investeerimise võimalusi tutvustas Priit Pikk. Peatähelepanu pöörati sellele, milliseid mehhanisme on riik loonud ja kuidas võiks jätkata.

Taastuvenergia integreeritud sooja- ja elektritootmise tehnoloogiatest andis ülevaate Adam Cenian, kes tutvustas uusi ning huvitavaid vaatenurki regiooni kütmiseks ning energia tootmiseks nii kütmiseks kui ka masinatele.

 

 

 

 

 

 

 

Täname Uno Silbergi seminarile kutsumast!

Priit Pikk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s