Ülevaade Võru soojamajandusest

21. veebruaril toimus Võru maakonna energiastrateegia koostamise raames seminar, mille raames arutati Võru linna soojaenergiaga varustava ettevõtte tulevikuplaane ning nende seoseid peagi valmiva Võrumaa energiastrateegiaga.

Seminari algosas anti ülevaade AS Võru Soojuse majanduslikest ning energeetilistest tegevustest. Selgus, et isegi Võru suuruses linnas on probleeme suvise tarbimisvõimsuse ebapiisavusega. Umbes 2 MW suurune tarbimine takistab ka võimaliku koostootmisjaama planeerimist ning ehitust, kuivõrd suvel peaks jaam töötama madalal võimsusel. Kuna soojusenergia tootmisvõimsus ning elektriline tootmisvõimus on tihedalt seotud, siis langeks sellel ajal ka elektri toodang. Võru linnas on viimati kehtestatud kaugküttepiirkonnaga liitunute MWh soojusenergia hind 51,59 EUR (+km), mis on üks madalamaid Eestis. Kindlasti mängib sellise olukorra tekkimisel suurt rolli hakkpuidu kasutamine linna soojavarustuse põhikoormuse katmisel. Samas tuli välja, et näiteks Võrusoo küttepiirkonna soojusenergiaga varustamise omahind on tublisti suurem kesklinna küttepiirkonna omast. Hind hoitaksegi madalam suurema võrgupiirkonna hinna abil väiksemate piirkondade hinna subsideerimisega.


Seejärel viidi seminaril osalejad kõikidesse Võru linnas paiknevatesse katlamajadesse, näitamaks nende paiknemist ning olukorda. Viimastel aastatel on pidevalt investeeritud amortiseerunud seadmete uuendamisse: nii on suur osa AS Võru Soojuse kasumist ettevõttesse reinvesteeritud, mitte dividendidena välja võetud. Tulemuseks kaasaegsed põlevkiviõli mahutid ning 2005. aastal tööd alustanud 10 MW võimsusega biokütuse katlamaja.

Seminari tulemusena selgus, et AS-l Võru Soojus on suur roll Võrumaa energeetilises arengus ka siis, kui ettevõte Võru linna investeeringumahtude suurendamiseks ära müüakse, sest koostootmisjaama ehitus suhteliselt suure aastase soojaenergiatarbega linna jääb alati perspektiivikaks võimaluseks.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s