Puiduenergia kasutamise infopäev

SA Erametsakeskus ja Eesti Maaülikooli Energiaklass korraldavad:
Puiduenergia kasutamise teine infopäev lõuna ja ida piirkondade omavalitsustele (esimene toimus 30.08.2011 Pärnus).

Toimumisaeg: 18. oktoober 2011, Tartus, Dorpati konverentsikeskuses

Moderaator: Jaanus Aun, SA Erametsakeskus juhatuse liige

Teemad:
9.00 – 9.20 Saabumine, registreerimine ja tervituskohv
9.20 – 9.30 Sissejuhatus (Jaanus Aun)

Poliitikablokk:
9.30 – 10.00 Puiduenergia osatähtsus riigi energiapoliitilistes arengutes – Einari Kisel (MKM). Puidu
kasutamine energeetikas. EL suunised ja soovitused puidu kasutamiseks energeetikas. EU 2020
agenda täitmine Eestis (seadusandlus, plaanid ja senised tulemused). Puidu roll taastuva
energiaallikana.
10.00 – 10.30 Puitu jätkub ja raiuda tohib! – Hardi Tullus (EMÜ). Ressursiülevaade suunitlusega (mis
puu mis piirkonnas maakonniti).
10.30 – 10.45 kohvipaus

Äri- ja tehnoloogiablokk:
10.45 – 11.30 Puiduenergia kasutamise tehnoloogilised aspektid – Ülo Kask (TTÜ)
11.30 – 12.00 Puiduenergia kasutamise ärimudel Soome näitel – Asko Puhakka (Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulu, bioenergia lektor). Loeng toimub inglise keeles, olemas sünkroontõlge eesti
keelde.
11.30 -12.00 Täislahenduste (katlamaja ehitus ja hilisem haldus, toorme sisseost ja kasutus)
võimalikkus KOV-de jaoks, nende tasuvus ja majanduslik efekt – Pavel Bogdanov (Märja Monte OÜ)
12.30 – 13.30 Lõuna

Kogemuse blokk:
13.30 – 14.00 Soome edulugude näide: kuidas Eno kunta probleemid on lahendatud puiduenergia
kasutamise läbi – Jouko Parviainen (Josek Oy).
14.00 – 14.30 Tooraine kvaliteet, raiejäätmete kasutus, paberi kasutamine kuivatamisel – Üllar Rosin,
(RMK)
14.30 – 15.00 Eesti praktika (näide) puiduenergia kasutamises KOV-s fossiilsete kütuste asemel –
Raido Liitmäe, Muhu vallavanem.

Praktiline blokk
15.00 – 15.15 Kohvipaus
15.15 – 15.45 sõit Elvasse
15.45 – 17.00 Hakkpuidu kasutamine praktikas Elva linna näitel. Vestlusring seminarist osavõtjate,
korraldajate ja Elva Soojus OÜ võtmeisikute vahel.
17.00 – 17.30 Tagasisõit Tartusse (sõidu lõpp seminari toimumiskohas)

Sihtgrupp kõik asjasthuvitatud, sh valdade esindajad, vallaasutuste ja metsaühistute juhid, maavalitsused, RKAS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s