Saksamaal Stralsundi Ülikoolis taastuvenergia uusi suundasid tudeerimas

4.-17 aprillil toimus Stralsundi ülikoolis rahvusvaheline koolituskursus taastuvenergiaseadmete uutest suundadest. 19-ndat korda toimuv taastuvenergia koolituskursuse põhisuund oli kütuseelementidega (Fuel Cell) tehnoloogia põhjalikum tutvustamine, mis kasutab vesinikku elektri tootmiseks. Kütuseelemendi kasutamine ei tekita õhku saastuvaid jäätmeid ja seepärast on tulevikus vesiniku kasutamise tehnoloogial tohutult potentsiaali, kuna vesinikku on meie ümber piiramatult. Kui tehnoloogia areng järgi jõuab, siis ei ole viie aasta pärast midagi uut, kui igal perel on kodus väike paari kilovatine kütuseelement ja vesiniku balloon.

Pilt 1. Stralsundi Ülikooli labori juures testitakse erinevaid päikesepaneel.

Pilt 2. Hannoveri taastuvenergiamessil eletrijalgratas, mis on messil juba igapäevane nähtus.

Pilt 3. Taastuvenrgialahendus Berliini linnaliini bussipeatusele, mis toodab energiat bussipeatuse reklaami valgustamiseks.

Tehnoloogia meeletul kiirusega arengut näitas Hannoveris toimuv mess, kus selle aasta taastuvenergia messikeskuses oli taastuvenergia innovaatilisi tooteid seinast seina. Alates suurtest ja väikestest kütuseelementide generaatoritest, vesinikku ja elektrit tarbivad autodest kuni erinevate tuulegeneraatorite ja päikesepaneelideni.

Kahenädalane koolituskursus Stralsundis tegi kiire ülevaate veel teistest rohkem levinud taastuvenergiaseadmetest ja tehnoloogiatest nii maailmas, kui ka Leedus, Soome, Norra, Poola ja Saksamaa arengutest. Siinkohal pean kindlasti ära mainima, et Norralt ja Saksmaa on need riigid, kellelt meil on palju õppida, sest nende rahaline ressurss taastuvenergia tootmiseks on väga suur ja samuti on nende eesmärgid kõrged. Saksamaa soovib aastaks 2050 toota enda energiat ainult taastuvenergiast. Norras toodetakse 99 % elektrit hüdroenergiast, aga kuna hüdroelektrijaamad ei ole Norras enam au sees ja need jaamad pärsivad keskkonna tasakaalu, siis investeeritakse päris palju raha tuuleparkide ja alternatiivenergiaallikatele arendamiseks.

Kokkuvõtteks ei sooviks nii väga reklaamida Stralsundis õppimist, mis toimub järgmine aasta juba 20-ndat korda, vaid üles kutsuda EMÜ õppejõude ja tudengeid võtma osa rahvusvahelistest kursustest kui vähegi võimalik, sest tehnoloogia areng meie ümber on kiire ja kõige efektiivsem viis selle teadvustamiseks on just ise selle arengu keskel viibida.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s