Woodenergy projekt: Rahvusvaheline projektipartnerite kohtumine Maaülikoolis

22. veebruaril toimus Woodenergy projekti raames Eesti Maaülikoolis rahvusvaheline projektipartnerite kohtumine.

Arutati projekti käiku ja edasisi plaane:

Seoses metsaomanike ning teiste puiduenergia huvigruppide teadvuse tõstmisega  tehakse projekti raames lühifilm ning brošüürid.

Puidu kasutuse planeerimise  osas on käidud omavalitsustega rääkimas ning vaadeldud Sangaste ja Muhu valdade puiduhakkega varustamise eripärasid.

Ärilise poole pealt plaanitakse teha esimese sammuna võrdlevaid turuuuringuid.

Edasi soovitakse uurida, kuidas tehnoloogiafirmad ennustavad turu muutumist. Kompetentsi tõstmiseks tuleb koolitusreis Rootsi, kus demonstreeritakse sealset puidu-energia tootmise ahelat.

Tootmise ja tehnoloogia uuringutes tahetakse esmalt keskenduda ressursside mahtudele ja kokku võtta regioonide energiatarbimised liigiti. Samuti üritatakse leida eeldused ja indikaatorid, mis defineerivad puhtaid tehnoloogiaid ja nende seisu projekti regioonides.

Esindajad olid kõigist partnerorganisatsioonidest : Östergotlandi maakonna nõukogu ja Rootsi Erametsaliit, Eesti Maaülikool ja Eesti Erametsakeskus, Vidzeme regiooni planeerimisosakond ning Läti maaelu nõuandmis- ja koolituskeskus.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s