Energiaklassi uudiskiri veebruar

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi Energiaklassi uudislehe mõte on  kajastada Energiaklassi tegemisi ja saavutusi. Energiaklassi igapäevatööst ja plaanidest võib lugeda ka meie kodulehelt http://energiaklass.emu.ee ja ka facebooki grupist http://www.facebook.com/#!/home.php?sk=group_126971877368662&ap=1

Kuna meie eesmärgid on väga olulised Tehnikainstituudile, siis peame vajalikuks, et Tehnikainstituudi tugistruktuur, õppejõud ja tudengid teaks millega Energiaklass igapäevaselt tegeleb.

Regionaalsete energiastrateegiate meetoditetäiendamine

 

Seoses PEA (Public Enery Alternatives) projektiga toimub tihe koostöö

energiamajanduse strateegiate arendamisel Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi Energiaklassi, LETEK-iga (Lõuna Eesti Taastuvenergia Keskus), Võru Maavalitsuse, Rõuge valla ja Mustvee linnaga. Nagu igas teises planeeringus on ka meie strateegia arendamisel vaja paika panna eesmärgid ja nende indikaatorid. Oluline on jõuda selleni, et tänased energiakavad oleksid jätkusuutlikud ja reaalselt abiks igapäevasel arendamisel piirkondade juhtidele, millele strateegia on koostatud. Piirkondade valla juhid või omavalitsuse juhid teeksid energeetika arendamisel põhjendatuid otsuseid ja arvestaks keskkonna, energiavarustuse ning kogukonna aspekte.

Seoses integreeritud planeerimise sidumisega energiamajanduse strateegia jaoks korraldas Energiaklass jaanuaris kaks kohtumist TREA (Tartu Regiooni Energiaagentuuri), LETEK-iga ja Kliima ja Energiaagentuuriga. Koosolekutel arutati eelnevaid kogemusi energiakavade koostamisel ja murekohti ning küsimuseni, et kuidas keskkonna, energiavarustuse ja kogukonna hüvangut oleks kõige parem energiakavades arvestada ning kuidas nende arengut igapäevaselt oleks võimlik mõõta. Teise kohtumisega jõuti ühisele iga valdkonna kaupa indikaatorite tabeliteni, mida oskaks energiakava tellija (vallavalitsused, omavalitsused jne.) järgida ja muuta vastavalt piirkonna olukorra muutustele.

Tänaseks on tehtud ettepanek regionaalsete energiastrateegiate metoodika muutmise osas.

Koostatud metoodika täiendusi on vaja nüüd kaitsta ja arutada PEA projekti partneritega järgmisel projektikohtumisel Poolas ning partnerite vahel Eestis.

 

Wood Energy and Cleantech projekt on käivitatud

Avaliku sektori otsustajad, eraisikud (metsaomanikud, majapidamised, tudengid) ning teised huvigrupid vajavad rohelise ühiskonna kohta kõrget teadvustamise taset ning nad on olulised sihtgrupid info levitamisel.

Antud projekti eesmärgiks on varustada energeetikasektorit faktide ja plaanidega reaalsete investeeringute jaoks, samuti proovitakse rakendusi leida kombineerituna jäätmekäitlusega. Parandatud energiasäästlikkus peab hõlmama tervet ahelat puidu tootmisest kuni tarbimiseni.

Projekti kestvus 01.05.2010 – 31.12.2012

Projekti partnerid on:

Projekti eeldatavad tulemused:

  • Kõrgem avalikkuse teadlikkus bioenergia küsimustes.
  • Piirkondlikud tegevuskavad puiduenergia kasutamise tõhustamiseks.
  • Cleantech tehnoloogia kasutusvõimalusi arvestavad uuringud, investeeringute arvutused ja planeerimisvahendid.
  • Teadmiste vahetamisest kõrgendatud oskused kaugkütte toimimises ning metsa kasutamises.

Kontakt:

Alo Allik

alo.allik@emu.ee

 

 

Tartu linna bussipeatuste taastuvenergia lahendus

Energiaklass on kohtunud juba kahel korral Tartu Linnvalitsuse inseneridega, et arutada taastuvenergialahendusi Tartu bussipeatustele. Nimelt, Tartu linn soovib paigaldada bussipeatustesse tabloo, mis annab informatsiooni bussi ootajale, kui kaua on aega bussi jõudmiseni peatusesse. Lisaks on bussipeatusse planeeritud valgustus, mis bussi ootavate inimeste kohalolul töötab. Sellise süsteemi paigaldamisel on Tartu linnal soov olla eesrindlik ja tabloo jaoks elektrienergiat toota taastuvenergiast. Kuna idee on uus ja vajab teaduslikumat arvutamist, siis on Energiaklass –Taastuvate Tehnoloogiate labor pakkunud end selle projekti pilootprojektiga tegelema. Tänaseks on Energiaklass valinud välja peatuse kuhu pilootseade paigaldada ja teeb Tartu linnale omapoolsete arvutuste põhjal ettepanekud milliseid seadmeid võiks täpsemalt peatuses kasutada.

Kui vajalikud seadmed on valitud ja nende hinnad kokku lepitud, siis järgmine samm on Energiaklassil koostöös Tartu linna inseneriga kokku panna projektidokument, et viia pilootprojekt Tartu linna volikogusse ning saaks hakata projekti reaalselt ellu viima.

 

 

Erasmus kokkulepe Stalsundkõrgkooliga

 

Kuna osadel Energiaklassi meeskonna liikmetel on juba eelnev kogemus Erasmus programmi raames vahetusõliõpilasena viibimisega teise riigi kõrgkoolis, siis oleme otsinud samasugust koostööd ka Tehnikainstuudile. Tänaseks oleme läbi rääkinud Lahti ja Stralsungi kõrgkooliga, mis oleks huvitav meie instituudi tudengitele sinna õppima ja praktikale minemiseks. Tänu pidevale suhtlemisele oleme jõudnud lepinguni Stralsungi kõrgkooliga, kuhu juba 2011 aasta sügissemestril on meie magistrandil võimalik taotlus esitada läbi Eesti Maaülikooli Erasmus koordinaatori Külli Kõrgessaare http://www.emu.ee/en/studies/contact/ kaudu seal vahetusüliõpilasena osalemaks.

Stralsungis on võimalik osaleda pooleaastasel taastuvenergia kursusel, mis täna Saksamaal väga kõrgel tasemel.

Erasmus koostöölepingud eeldavad, et me suudame ka lepingupartneri kõrgkoolide tudengeid ise vastu võtta ja neid koolitada. Siinkohal peaks juba instituut läbi mõtlema, et mida me oleksime võimelised välistudengitele pakkuma ja kas me oleme valmis erialaseid ingliskeelseid loenguid läbi viima. Energiaklass suudaks täna pakkuda välistudengile võimalust tegeleda mõne projektiga, mis kuulub Energiaklassi kompetentsi, aga see oleks ka esialgu kõik. Loodame, et meie töötajate hulgas on teisigi hakkajaid lektoreid, juhendajaid, kes suudaksid rahvusvaheliste tudengitega tegeleda.

Kindlasti jätkab Energiaklass Erasmsus partnerite otsingut ja teavitame uutest võimalustest Tehnikainstituudi tugistruktuuri, õppejõude ja tudengeid. Kuna ülikoolide vahelist koostöö ja tudengite ning õppejõudude vahendusel kompetentsi vahetus on täna edasiviiv jõud ning vajalik.

Ülejäänud energiaklassi tegevustest saab lugeda lähemalt meie veebilehelt ning ka blogist.

 

Energiaklass

energiaklass@emu.ee

52 53 868

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s